Missie en visie

Missie


Iedereen verdient een kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen

Het jezelf ontwikkelen en voorbereid zijn op de toekomst is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je hebt al veel stappen ondernomen en wellicht al diverse vormen van hulpverlening gekend. Ondanks alle inzet ben je nog steeds ontevreden over je situatie. Toch zijn er altijd nog mogelijkheden die onbenut zijn gebleven. EvidEndt stelt zich als doel om een ieder te ondersteunen in het vinden van kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Visie


De cliënt bepaalt zijn of haar eigen mogelijkheden en tempo

De maatschappij verandert snel en vraagt steeds meer van mensen. Als dat (even) niet lukt,  volgt er snel een oordeel.  Voor verandering is moed, doorzettingsvermogen en tijd en vertrouwen nodig.  EvidEndt wil in Zeeland dé zorgaanbieder zijn die samen met jou, binnen jouw mogelijkheden en op jouw tempo op zoek gaat naar hoe wel te komen tot een  verandering,  waar jij en je omgeving tevreden mee kan zijn.

Kernwaarden


Zoeken naar de grenzen in mogelijkheden, zonder grenzeloos te worden

Hulpverlenen is maatwerk waarbij deze zoveel mogelijk te bieden in je eigen leefomgeving.  Hulpverlenen voor EvidEndt is ook luisteren, zonder te (ver)oordelen. Daardoor groeit vertrouwen, de misschien wel meest belangrijke basis voor het durven te veranderen.  EvidEndt weet uit ervaring dat een verandering samen gaat met fouten maken. Dat betekent geen terugval, maar een stap voorwaarts.