Voor wie?

Wie kan bij EvidEndt terecht?

  • (Beginnend) crimineel gedrag
  • Schoolverzuim
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Verlies van hoop in zichzelf, de omgeving en/of hulpverlening
  • Multiproblem
  • Complexe gezinssystemen
  • Licht verstandelijke beperking