Menu Sluiten

” Niet de cliënt past zich aan,  wij passen ons aan”

Wij zijn een zorgbedrijf die binnen de provincie Zeeland hulp verleent aan kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen. Wij richten ons met name op de doelgroep cliënten die al vele vormen van hulp hebben doorstaan of die het vertrouwen in eerdere hulpverlening verloren hebben. EvidEndt is een kleinschalig zorgbedrijf. Dit betekent voor ons dat wij zoveel mogelijk zorg op maat leveren door dicht bij de context en het perspectief van de cliënt te staan. We stellen ons dienstbaar op en proberen achter de niet-gestelde vragen te komen.  De hulpverlening die wij bieden is niet door de cliënt zich aan ons te laten aanpassen, maar wij stemmen onze hulpverlening af op de cliënt. We schuwen het niet om onconventioneel en tegendraads te zijn als dit ten goede komt aan de client en zijn proces. Zoveel mogelijk én waar dat kan, volgen wij het tempo van de cliënt. We vertragen waar nodig, versnellen indien mogelijk. Maar ook draaien we dit soms om, om de cliënt uit te dagen om een stapje verder te komen. Een professioneel en deskundig team staat voor u klaar om zo goed , efficiënt en effectief mogelijk hulp te bieden. 


Missie en Visie

‘Er zijn altijd nog onbenutte mogelijkheden om tot verandering te komen’

EvidEndt wil in Zeeland een toonaangevende zorgaanbieder zijn in het bieden van hoogwaardige en kwalitatieve zorg waarbij we innovatief zoeken naar mogelijkheden en kansen van de cliënt om tot verandering te komen. Het uiteindelijke doel is om te streven iedere cliënt een volwaardige plek te geven in de hedendaagse maatschappij.

Wij doen dit met de visie dat een ieder recht heeft om naar vermogen de beste kansen en mogelijkheden te krijgen binnen de steeds sneller veranderende maatschappij. Ons zorgaanbod is erop gericht dat we mensen willen laten groeien door samen op zoek te gaan naar de nog onontdekte krachten en talenten. EvidEndt staat ervoor om samen met de cliënt te zoeken naar datgene waardoor men sterker en beter in de relatie tot zichzelf, de omgeving en de maatschappij komt te staan.

Kernwaarden

‘Hoe moeilijk het ook is, wat je ook gaat doen, doe het!’

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen in jezelf die bepalen hoe je naar jezelf, anderen en de wereld om je heen kijkt. Binnen EvidEndt proberen wij zoveel mogelijk kernwaarden tot uitdrukking te brengen. Niet alleen voor onszelf, onze hulpverlening, maar ook naar cliënten en samenwerkingspartners. Het team van EvidEndt is continue op zoek naar kernwaarden van zichzelf en van anderen. Elke dag is weer een uitdaging om juist die overtuiging in te zetten om de beste hulp te verlenen.