Menu Sluiten

Klachtenregeling

De directie en de onderaannemers van EvidEndt hebben kwalitatief goede zorg hoog in ons vaandel staan. Met onze kennis en vakmanschap streven wij er voortdurend naar om u de best passende zorg aan te bieden. Het kan echter voorkomen dat de zorg niet volgens uw verwachtingen verloopt. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn kunt u dit bespreekbaar maken met de betreffende medewerker of onderaannemer van EvidEndt. Is de uitkomst van dit gesprek niet naar uw tevredenheid, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure. In het onderstaand reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

Doel klachtenregeling

 • Pro actief zijn in het voorkomen van klachten en preventief signaleren van onvrede
 • Zorgdragen dat klachten kunnen worden besproken en zorgvuldig worden afgehandeld
 • De zorg- en vertrouwensrelatie behouden en/of bevorderen tussen cliënt en zorgaanbieder
 • De kwaliteit verbeteren van onze zorg

Gewenste resultaten

 • Onvrede tijdig signaleren
 • Cliënten hebben vertrouwen in de zorgaanbieder door het laagdrempelig kunnen indienen van onvrede of tips voor verbetering van de geleverde zorg
 • EvidEndt en haar onderaannemers krijgen inzicht in de beleving en ervaring van hun cliënten
 • Klachten worden volgens de wet- en regelgeving geregistreerd en behandeld
 • Partijen voelen zich gehoord, begrepen en serieus genomen
 • Er is voldoende ruimte voor de beleving van de cliënt en voor het professioneel handelen van de zorgaanbieder
 • Er is voldoende aandacht voor de privacy van partijen
 • Klachten worden binnen de gestelde termijnen afgehandeld naar ieders tevredenheid

Wat is een klacht?

Een klacht is elk bericht dat u aan EvidEndt (of onderaannemer) stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over gedraging van een medewerker of persoon werkzaam onder de vlag van EvidEndt.  We verstaan onder een bericht zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten. Onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen het zorgbedrijf of onderaannemer genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt. Een klacht kan ook een idee zijn om zaken anders aan te pakken of tips voor verandering waardoor onze zorgverlening verbeterd kan worden

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van EvidEndt of een onderaannemer van EvidEndt, kan een klacht indienen. Het gaat hier om zowel cliënten als b.v. uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.

Bij wie kan een klacht worden ingediend?

De eigen begeleider

EvidEndt streeft ernaar om de klachtenprocedure laagdrempelig en toegankelijk te maken. Elke klacht of onvrede die u heeft kunt u in eerste instantie altijd neerleggen bij de eigen begeleider.

Interne klachtenfunctionaris

Wanneer dit niet wenselijk is of wanneer jullie er samen niet uitkomen, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenfunctionaris van EvidEndt. U kunt hiervoor het onderstaande formulier invullen. Zij zal dan binnen 5 werkdagen met u contact opnemen.

De bestuurder van EvidEndt

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht of onvrede te bespreken met de bestuurder van EvidEndt. Zij zal binnen 5 werkdagen met u contact opnemen om een afspraak te maken om met u in gesprek te gaan. U kunt hiervoor een mail sturen naar

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een professional die onafhankelijk werkt en die cliënten met onvrede of een klacht ondersteunt. Samen onderzoeken jullie waar precies de onvrede vandaan komt, ondersteunt jou bij het opstellen van een klacht of bij een zitting van de klachtencommissie. Een vertrouwenspersoon is hierbij een adviseur maar neemt niet de verantwoordelijkheid voor de klacht over.

Alle cliënten die bij EvidEndt en haar onderaannemers zorg verkrijgen en vallen onder de Jeugdwet dienen bij onvrede hiervoor eerst contact op te nemen met Jeugdstem. Wanneer er sprake is tot ondersteuning zet Jeugdstem de vraag door naar Zorgbelang Brabant | Zeeland. De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant | Zeeland neemt contact met u op en bespreekt met u hoe zij u kunnen ondersteunen bij de onvrede die u ervaart.

Vertrouwenspersoon woongroep

De woongroep van EvidEndt heeft een eigen onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp. Zij brengt minimaal 12 keer per jaar een bezoek aan onze woongroep. Deze vertrouwenspersoon gaat in gesprek met jongeren om een luisterend oor te bieden, advies te geven of ondersteuning te bieden bij het indienen van een klacht.

Klachtenportaal | ZORG

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, lukt het niet om uw klacht op een voor u gewenste manier afgehandeld te krijgen of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal | ZORG (KPZ). KPZ is een externe organisatie waar EvidEndt zich bij heeft aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen door een onafhankelijke organisatie.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal ZORG of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Stappenplan indienen klacht

Op elk gewenst moment in het proces kunt u uw klacht bespreekbaar maken bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon of uw klacht indienen bij de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal | ZORG.

1. In gesprek gaan met elkaar

Als u ontevreden bent over een medewerker van EvidEndt of een onderaannemer kunt u dit in eerste instantie aangeven bij de desbetreffende medewerker, de interne klachtenfunctionaris van EvidEndt, de bestuurder van EvidEndt of bij de vertrouwenspersoon. Er zal dan eerst met u in gegaan worden om te kijken of er een oplossing mogelijk is. We onderzoeken samen wat er aan de hand is en kijken met u of we er samen uitkomen. U kunt er natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen op welk moment dan ook in dit proces.

2. Als dat niet lukt of blijft u ontevreden?

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, lukt het niet om uw klacht op een voor u gewenste manier afgehandeld te krijgen of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal ZORG (KPZ).

Ons doel blijft altijd het oplossen van onvrede en klachten en het verbeteren van onze kwaliteit.

Geschillencommissie

Mocht u er middels bovenstaande mogelijkheden nog niet uitkomen, bestaat er de mogelijkheid om de geschillencommissie van KPZ aan te schrijven waar EvidEndt bij aangesloten is. De geschillencommissie behandelt onafhankelijk en onpartijdig klachten tussen aanbieders van producten en diensten en de cliënten van die aanbieders.

Mocht er toch nog steeds geen oplossing naar tevredenheid van partijen gevonden worden, dan bestaat de mogelijkheid om de zorg af te sluiten en met u te zoeken naar een vervangende zorgaanbieder.

Contactgegevens