Menu Sluiten

Doelgroep

EvidEndt levert zorg aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen. In principe sluiten we niemand uit, maar kijken we wel of wij uitgerust zijn om de beste zorg bij de hulpvraag te kunnen leveren. Door de samenstelling van een team met diverse deskundigheid en ieder hun eigen kwaliteiten, zijn we in staat om een grote doelgroep te bedienen.

Met name zijn wij gespecialiseerd in het werken met de doelgroep van ongeveer 15 tot 20 jaar die om welke reden dan ook het vertrouwen in zichzelf, de omgeving en de toekomst is verloren en waarbij er een conflict is ontstaan met o.a. zichzelf, het gezin, de omgeving of de maatschappij. Vaak hebben zij al een heel hulpverleningstraject achter de rug die niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Wij zien het als uitdaging om samen met de cliënt te zoeken naar díe strohalm, die de verbinding kan zijn om uit het conflict te komen. Dit doen we door enerzijds uit te dagen op zoek te gaan naar onbenutte kansen, dicht bij de cliënt te staan en onvoorwaardelijke steun te bieden. We gaan ervan uit dat een traject een weg is van vallen en opstaan, waarbij fouten gemaakt kunnen en mogen worden en dat juist de situatie waarin het fout gaat, kansen en mogelijkheden bieden om te gaan bouwen. Hierbij schuwen we niet om de grenzen op te zoeken, onconventioneel te durven zijn, lef te tonen en indien nodig tegendraads.

Ambulante hulpverlening

Het overgrote deel van onze werkzaamheden bestaat uit ambulante hulpverlening. Hierbij kiezen we ervoor om voornamelijk bij de cliënt thuis te komen. Dit verkleint naar onze mening de afstand tussen hulpverlener en hulpvrager. Is dit niet mogelijk, gaan we samen op zoek naar een plek die meer vertrouwd is om het gesprek aan te gaan. Een team van deskundige, SKJ-gecertificeerde hulpverleners staan dagelijks klaar om te werken aan verbetering van het welzijn van het gezin of het individu.

Dagbesteding

EvidEndt beschikt over een eigen dagbestedingsplaats. Hier kunnen jongeren, die geen eigen invulling van de dag hebben, niet naar school kunnen of een nog te grote achterstand naar de arbeidsmarkt terecht. Binnen de dagbesteding zijn er verschillende werkzaamheden, zoals werken in het groen, houtbewerking, meelopen bij projecten ‘buitenshuis’, allerlei andere werkzaamheden die aansluiten bij de cliënt.

Begeleide bezoeken

Begeleide bezoeken zijn bezoeken tussen kinderen en een ouder, waarbij een professional de veiligheid en de voortgang van het contact begeleid, meestal in opdracht van een gecertificeerde instelling. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op het begeleiden van de omgang tussen ouder en kind. EvidEndt rapporteert volgens het principe van goed-genoeg-ouderschap. Dit houdt in dat op verschillende gebieden de interactie tussen ouder en kind geobserveerd wordt. EvidEndt is voornemens om voor het verder uitbouwen van de begeleide bezoeken een speciaal programma aan te gaan bieden. Onze ervaring leert dat er binnen de mogelijkheden van een begeleid bezoek er veranderingen kunnen plaats vinden.

Wonen

Sinds 1 oktober 2020 heeft EvidEndt ook een 24-uurs woonvoorziening, ‘De Pastorie’ te ‘s-Heerenhoek. Hier wordt 24-uurs zorg geboden aan maximaal 8 jongeren.

Naast de 24-uurs voorziening beschikken we ook over een begeleid kamertraject (Goes) en een zelfstandige woonvorm in Middelburg.

Specialisaties

Door de diversiteit in samenstelling van ons deskundig team kunnen we een breed scala aan hulpvragen aan, maar met name zijn we gespecialiseerd in:

  • Problemen met politie en justitie
  • Complexe gezinssystemen
  • Opvoedproblemen
  • Problemen met autoriteiten en instanties
  • Genderproblematiek
  • Hechtingsproblemen
  • Trauma’s
  • Lichte vorm van psychiatrische problematiek
  • Verslaving