Author Archives: admin

Blog

26
jul
0

Aanmelden

Aanmeldformulier
U kunt zich aanmelden bij EvidEndt door onderstaand intakeformulier te downloaden, in te vullen en te verzenden met de verzendknop onderaan het formulier. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen.
Met het versturen van het intakeformulier gaat u akkoord met onze privacyreglement. Deze kunt u  hieronder downloaden.
       

14
dec
0

Ambulante hulpverlening

ambulant

10
mei
0

Organisatie

De organisatie
” Niet de cliënt past zich aan,  wij passen onze hulpverlening aan”
EvidEndt is een organisatie die binnen de provincie Zeeland hulp verleent aan kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen. Wij richten ons met name op de doelgroep cliënten die al vele vormen van hulp hebben doorstaan en/of waar het vertrouwen in de hulpverlening minimaal is (geworden).
Wij zijn een kleinschalig zorgbedrijf, wat inhoudt in dat wij zoveel mogelijk zorg op maat leveren door dicht bij de context van de cliënt te staan, ons dienstbaar opstellen, de vraag achter de vraag proberen te begrijpen en ons aanpassen aan de zorgvraag van de cliënt. Desnoods nemen wij een onconventionele, tegendraadse beslissing, mocht dit ten goede komen aan het verbeteren van het welzijn van de cliënt. Zoveel mogelijk én waar dat kan, volgen wij het tempo van de cliënt. Een professioneel en deskundig team staat voor u klaar om zo goed , efficiënt en effectief mogelijk hulp te bieden.

Missie en visie
“Er zijn altijd nog onbenutte mogelijkheden tot verandering te komen”
De missie van EvidEndt is om in Zeeland een toonaangevende zorgaanbieder te zijn op het gebied van hoogwaardige, kwalitatieve zorg, innovatief in het zoeken naar mogelijkheden en kansen van de cliënt met als doel om iedere burger een volwaardige plek te geven in de hedendaagse maatschappij.
Onze visie is dat iedere burger in deze maatschappij naar haar of zijn vermogen de beste kansen en mogelijkheden dient te krijgen. Wij willen mensen laten groeien door samen op zoek te gaan naar onontdekte krachten en talenten. EvidEndt staat ervoor om samen met de cliënt te zoeken naar datgene waardoor men sterker en beter in de relatie tot zichzelf, de omgeving en de maatschappij komt te staan.

Kernwaarden
” Wat er ook is, wat je ook doet, doe het”

Kernwaarden zijn diepverankerde overtuigingen in jezelf die bepalen hoe je naar jezelf, anderen en de wereld om je heen kijkt en hoe jij zelf in het leven staat. Binnen ons bedrijf proberen wij zoveel mogelijk kernwaarden tot uitdrukking te brengen. Niet alleen voor onszelf, onze hulpverlening, maar ook naar clienten en samenwerkingspartners.

 


 

Openheid en transparantie

 

Elkaar ontmoeten en respecteren

 

Leren van en met elkaar

 

Verbinden en vertrouwen

 


 

 

 

02
sep
0

Doelgroep

Doelgroep
EvidEndt levert zorg aan  kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen. Met name zijn wij gespecialiseerd in de doelgroep 15 tot 25 jarigen die om welke reden dan ook het vertrouwen in zichzelf, de omgeving en de maatschappij is verloren en/of hiermee in conflict is gekomen.
EvidEndt zet zich vooral in voor de doelgroep die al een lange geschiedenis van hulpverlening kent, het vertrouwen erin is verloren en weinig motivatie meer heeft om nog tot een verandering te (willen of durven) komen. Zij zijn de hoop op verbetering verloren. Met name die doelgroep die zich niet gesteund voelt, kan bij EvidEndt terecht. Wij pretenderen niet dat we het beter kunnen dan andere hulpverleningsorganisaties. Wel dat we het anders doen. Wij zijn er voor de cliënt, staan naast de cliënt, ook wanneer er een terugval is. Zeker dan is het van belang om er te zijn waar nodig en te leren van de momenten dat het mis ging. EvidEndt gelooft in het geven van kansen waar nodig, het geven van een duwtje in de rug indien noodzakelijk.
 
Ons team is zodanig samengesteld dat wij  aan een breed scala van hulpvragen tegemoet kunnen komen:
 • Problemen met politie en/of justitie
 • Verslavingsproblematiek
 • Psychiatrische problematiek
 • Multiproblem (gezinnen)
 • Problemen met autoriteiten en instanties
 • Huisvestingsproblemen of dakloosheid
 • Genderproblematiek
 • Problemen in het vinden van een baan
 • Conflicten in eigen omgeving
 • Opvoedproblemen
 • Hechtingsproblematiek
⇒ lees verder  Hulpaanbod
 

11
aug
0

Hulpaanbod

Ons hulpaanbod

EvidEndt gaat uit van maatwerk. Dat wil zeggen dat wij de client volgen in wat hij of zij nodig heeft en passen ons aanbod zoveel mogelijk aan op de hulpvraag van de client. Daarvoor hebben wij een divers hulpaanbod gecreëerd om een ieder zo goed mogelijk te bedienen.[/full-content]
Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar de cliënt toe komt. De begeleiding is afgestemd op de persoonlijke situatie en gericht op  ontwikkeling met als doel dat de cliënt en/of het systeem weer zelf de regie in handen krijgt. In principe vindt de begeleiding plaats in de thuissituatie. Als dit niet mogelijk is, wordt er gezocht naar een plek waar de cliënt zich veilig en vertrouwd voelt.
Dagbesteding
 
De dagbesteding vindt in principe plaats op onze locatie dagbesteding. Per 1 mei 2019 zijn wij de trotse huurders van het prachtige oude koetshuis van de Maatschap Koninklijke Wilhelminapolder aan de Meestoofweg te Wilhelminadorp. Hier is rust en ruimte om aan de slag te gaan met houtbewerking, werken in de tuin en het verzorgen van de kippen. De dagbesteding vindt in principe plaats op onze locatie dagbesteding.

Zelfstandig Begeleid Wonen
Boven ons kantoor aan de Voorstad 22 te Goes heeft EvidEndt twee plaatsen voor Zelfstandig Begeleid Wonen. 

02
sep
0

Systemisch werken

Systeemgericht werken Bij het systeem gericht werken  gaat men er van uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden binnen de context van hun onderlinge relaties. Er wordt vaak gedacht dat iemand een vaststaand karakter heeft. Toch gedragen mensen zich binnen een andere context (systeem) steeds anders. Een ieder gedraagt zich anders in de rol die ze hebben op dat moment hebben. Denk aan het verschil in rol als b.v. partner, kind, broer of zus, vriend of vriendin, leerling of collega. Binnen de systeemtheorie gaat men er vanuit dat mensen een groot gedragsrepertoire hebben en per situatie kunnen schakelen naar ander gedrag. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat mensen context (systeem) gevoelig zijn. Dit betekent voor de hulpverlening dat problemen ook in hun sociale context moeten worden bezien. Het zelfde probleem voor de een, geldt niet voor de ander. De hulpverlening moet daarom niet alleen rekening houden met en aandacht hebben voor het individuele probleem. De omgeving heeft invloed op deze individuele problematiek. Om die reden moet de context en het probleem in onderling verband worden bekeken. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding. Wat is nu een systeem? Een systeem is een geheel van onderdelen die samen een eenheid vormen. Zij streven hetzelfde doel na. Een systeem heeft eigen normen, waarden, rollen, manieren van communiceren, opvattingen en doelen. Daarnaast kan een systeem een subsysteem bevatten. Denk hierbij aan een gezin (systeem), de ouders of de kinderen (subsysteem). Manier van werken Er wordt binnen het systeemgericht werken niet uitgegaan van het zoeken naar een ‘waarheid’. Er is sprake van ‘meervoudige partijdigheid’. Dat houdt in dat

 • Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil
 • Iedereen krijgt de erkenning van zijn of haar standpunt, zonder iemand hierin gelijk te geven
 • Er is een open en transparante relatie met iedereen
 • Iedereen wordt vertrouwd
Er wordt niet primair gewerkt aan het verbeteren van het gedrag van een individu, maar aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en de interactie. Een belangrijk onderdeel van het systemisch werken is het op zoek gaan naar zogenaamde ‘dominante’ opvattingen. Dat zijn eigen, vanzelfsprekende opvattingen en waarheden die relaties, gewoontes en manier van leven in stand houden. Als een dominante opvatting blijft bestaan, blijft men gevangen in eigen realiteit en blijven problemen bestaan of worden zelfs groter. Binnen het systemisch werken wordt gezocht naar een andere manier van realiteit en de interactie tussen elkaar.

28
sep
0

Content page

Content page

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget velit nisl. Nulla semper velit vitae libero faucibus.